Informácie o e-shope

PIJATIKA
ŠVÁBSKA 29
08001 Prešov
Slovakia

MENARK s.r.o.
IČO: 47825545
DIČ: 2024110462

Číslo povolenia na predaj liehu: 606332000009

Banka: VÚB a.s.

Bankové spojenie: SK0402000000004240678855

SWIFT/BIC: SUBASKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sro, Vložka č. 62081/L


Zavolajte nám:
0907138007

email@pijatika.sk

Kontaktujte nás

voliteľné